ПРО ЛАБОРАТОРІЮ

 Лабораторія психології політичної поведінки молоді була створена в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України в 1995 році.

Керівник: Жадан Ірина Василівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

У складі лабораторії працюють  6 науковців, серед них 5 кандидатів наук.

Теми, які розроблялися в лабораторії:

 • Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України (2016-2018 рр.);

 • Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної  картини політичної  світу студентської молоді  (2011–2015рр.);

 • Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти (2007–2010 рр.);

 • Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді в суспільстві, що трансформується (2004–2006 рр.);

 • Психологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (2000–2003рр.);

 • Науково-методичні основи моніторингу життєвих планів і професійних інтересів студентів педагогічних закладів освіти та молодих вчителів (1998р);

 • Соціально-психологічні особливості формування політичної культури учнів і студентів в умовах гуманізації освіти (1995–1997 рр., 1999р.). 

 

 

 

Основні публікації
 • Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування : монографія / В. Д. Бондаренко, І. В. Жадан, С. І. Позняк та ін. ; за ред. В. Д. Бондаренка, І. В. Жадан ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2017. – 264 с.

 • Політична освіта в сучасній школі: психологічна модель (науково-методичний посібник)/ За ред.І.В.Жадан.— Київ, «Педагогічна думка»     —2006.

 • Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування//За ред. І.В.Жадан — Київ, 2007.

 • Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді: [наук.-метод.посіб.] / [І.В.Жадан, І.А.Дідук, С.І.Позняк та ін.]; за наук.ред. І.В.Жадан; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології.– Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 352с.

 • Позняк С. І. Ресурси громадянськості: соціально-психологічна складова : методичні рекомендації  / С. І. Позняк ; НПНУ, ІСПП. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с.

 • Сидоркіна М. Ю. Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків : методичні рекомендації / М. Ю. Сидоркіна ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 86 с.

 • Політична участь молоді сучасної України: психологічні чинники активізації : монографія / за ред.  Л. О. Кияшко.  – К. : Міленіум, 2014. – 216 с.

Досягнення

Премії, стипендії, дипломи НАПН України тощо:

 • За вагомі досягнення в галузі української освіти, педагогіки і психології завідувача лабораторії Жадан Ірину Василівну 17.11.2017 року відзначено орденом княгині Ольги  ІІІ ступеня.

 • Дипломом  ІІІ ступеня НАПН України (2014) нагороджені співробітники лабораторії Кияшко Лариса Олександрівна та Краснякова Алла Олексіївна за  монографію «Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу».

 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (Сидоркіна М. Ю., 2013)

 • Диплом ІІІ ступеня НАПН України за кращу науково-методичну працю  (2007р.) – за науково–методичний посібник «Політична освіта в сучасній школі: психологічна модель».

 • Белая иконка facebook
 • Иконка Twitter с прозрачным фоном
 • белая иконка googleplus
 • белая иконка youtube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now